Vlašim. Ve čtvrtek 9. srpna proběhla v Podblanickém ekocentru Českého svazu ochránců přírody Vlašim Netopýří noc 2018. Téměř 40 návštěvníků si přišlo poslechnout zajímavosti ze světa letounů a vyrazilo na pozorování do vlašimského zámeckého parku, kde bylo zjištěno 7 druhů netopýrů.

Setkání s netopýry začínalo v sále ekocentra, kde si návštěvníci vyslechli povídání o netopýrech od Ing. Dagmar Zieglerové ze základní organizace ČSOP Nyctalus. Tato organizace se zabývá zejména péčí o zraněné a vysílené nalezené netopýry, osvětovou činností pro širokou veřejnost, ale také monitoringem výskytu netopýrů. Právě poslední zmiňovaná činnost – monitoring netopýrů ve vlašimském zámeckém parku – následovala po ukázce hendikepovaných netopýrů a dílničce pro dětské účastníky. Ti si mohli na Netopýří noci 2018 vyrobit netopýra z písku a odnést si ho na památku. Na místě bylo možné zakoupit si suvenýry s netopýří tematikou, takže nejedno dítě odcházelo domů s netopýrem v ruce. Po krátké přestávce následoval již přesun do zámeckého parku, kde účastníci společně s Dagmar Zieglerovou hledali netopýry a naslouchali jejich hlasům. Hlasy netopýrů byly nahrávány pro následnou identifikaci druhů.

Po vyhodnocení nahrávky a bylo identifikováno v zámeckém parku Vlašim 7 druhů netopýrů: n. rezavý (Nyctalus noctula), n. večerní (Eptesicus serotinus), n. vodní (Myotis daubentonii), n. černý (Barbastella barbastellus) kriticky ohrožený, n. nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), n. parkový (P. nathusii), n. hvízdavý (P. pipistrellus).

Netopýří noc 2018 přinesla nejen zajímavá zjištění v podobě výskytu kriticky ohroženého netopýra černého, ale také spokojenost dětí i dospělých, kterým téměř před obličejem přeletěli netopýři při procházce zámeckým parkem.

Další aktuality ze světa netopýrů můžete sledovat na stránkách www.nyctalus.cz a pokud byste nalezli zraněného netopýra či jiné volně žijící zvíře, tak je Vám k dispozici také Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim na telefonu 777 800 460. Děkujeme za pomoc!