Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Středočeského kraje

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Středočeského kraje

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Středočeského kraje

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Středočeského kraje

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Středočeského kraje

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Středočeského kraje

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Středočeského kraje

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Středočeského kraje

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Středočeského kraje

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Středočeského kraje

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Středočeského kraje

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Středočeského kraje

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Středočeského kraje

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Středočeského kraje

Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje pro roky 2018-2020

Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 119-12/2018/ZK ze dne 29. 1. 2018 bylo schváleno aktualizované znění Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje pro roky 2018-2020. Od začátku platnosti Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje pro léta 2011-2020 nastalo ve Středočeském kraji i celé ČR několik důležitých změn, které si vyžádaly její aktualizaci. Díky investičním dotacím EU i Středočeského kraje se zlepšila vybavenost středisek ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). Obor EVVO se stále více soustřeďuje na efektivitu…

více info

Publikace Voda a krajina byla pokřtěna vodou ze Želivky

Hulice. V návštěvnickém středisku Vodní dům proběhl v úterý 9. ledna 2018 slavnostní křest nové knihy Voda a krajina. Publikaci, kterou vydává Středočeský kraj a nakladatelství Dokořán, pokřtil vodou ze Želivky JUDr. Jiří Holub, ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje. Z rozsáhlého kolektivu autorů se akce zúčastnili vedoucí autorského kolektivu Václav Cílek, dále Tomáš Just – autor kapitol o revitalizačních opatřeních, paleozooložka Zdeňka Sůvová, autor map Libor Bravený, fotograf Pavel Mudra a ilustrátorka Marie Kohoutová. Za Středočeský kraj byli přítomni ing.…

více info

Soutěž „Šetřím, šetříš, šetříme? Aneb vody je málo“

Středočeský kraj ve spolupráci s krajskými středisky environmentální výchovy pořádá soutěž na téma Šetřím, šetříš, šetříme? Aneb vody je málo. Soutěž je určena pro žáky 2. stupně základních a středních škol. Úkolem je navrhnout projekt zabývající se šetřením pitné vody či zadržováním vody v krajině. Pro vítězná družstva jsou připraveny věcné ceny i finanční odměna na realizaci projektu. Termíny konání: Začátek soutěže: 1. ledna 2018 Zaslání projektů: do 29. března 2018 Konání oblastních kol: 2.dubna- 6. dubna 2018 Konání krajského…

více info
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta