Kamberk. V sobotu 26. května se na Bio Farmě Dolejší mlýn konal již pátý ročník pochodu
Cesta za zlatem. Na třech turistických trasách a jedné cyklotrase čekalo na dětské i dospělé
návštěvníky rýžování zlata, historická stříkačka, aktivity pro děti a setkání se zvířaty. Akci
připravil Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Biofarmou Dolejší mlýn, obcí
Kamberk, Českým klubem zlatokopů a tvrzí Kamberk.

Připraveny byly celkem tři různé trasy a jedna cyklotrasa, aby si mohl vybrat každý. Nejkratší
trasa byla zhruba 3,7 km dlouhá a byla určena hlavně pro děti, mohly si na ní vyzkoušet
historickou hasičskou stříkačku, na tvrzi si zkusily chůzi po laně a na Biofarmě Dolejší mlýn si
prohlédly a pohladily různé druhy zvířat. Střední trasa měřila cca 12 km, nejdelší trasa cca 22
km a cyklotrasa dokonce 30 km. Start i cíl byl na Dolejším mlýně, kde se účastníci mohli
osvěžit nejen v hospůdce, ale i v řece.

Kromě pochodu byla součástí akce „škola zlatokopů“, kde si účastníci pod vedením
instruktorů z Českého klubu zlatokopů vyzkoušeli rýžování zlata a odnesli si vyrýžované
zlatinky. „V podání instruktorů to vypadá jako hračka, ale ve skutečnosti je to dost těžké.“
Přiznal jeden z účastníků. Návštěvníci se také mohli podívat do Muzea venkova v Kamberku,
kde se mohli přesvědčit, jak se dříve žilo na venkově a chodilo do školy.

„Trasy každý rok měníme, aby byl pochod pro účastníci zajímavější. Ale start i cíl je na
Biofarmě Dolejší mlýn, kde máme perfektní zázemí a tímto jim mockrát děkujeme za
spolupráci. I díky nim jsme letos měli rekordní účast a to 155 lidí.“ Uvedla Barbora Hozová,
jedna z organizátorek akce. V cíli účastníci dostali pamětní placku s permoníkem Rudou,
v letošním roce fialovou a diplom na památku.

Tak zase za rok na zlatě na viděnou!