Vlašim. V sobotu 2. června 2018 zorganizoval oddíl dětí mladých ochránců přírody Včelojedi druhý ročník orientačně-šifrovací hry s názvem Ztracená zvířata. Startovné do soutěžní hry bylo dobrovolné a celý výtěžek z akce byl věnován Záchranné stanici pro živočichy Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích děti a dospělí. Většina závodníků byla tvořena dětmi a jejich rodiči, kteří je doprovázeli. Ale dospělí si vyzkoušeli rozluštit deset šifer, skrývajících názvy vlašimských ulic, kde se ukrývala ztracená zvířata. Na jejich nalezení měli soutěžící 90 minut a nejlepší získali upomínkové předměty a vítězové kategorií obdrželi poukaz na vypuštění uzdraveného zvířete zpět na svobodu.

Mimo soutěžní program bylo pro účastníky přichystáno drobné občerstvení, za které patří poděkování maminkám dětí z oddílu a v závěru akce byla připravena komentovaná prohlídka paraZOO spojená s krmení vybraných zvířat. Odvážlivci si mohli krmení zvířat vyzkoušet a z komentáře se dovědět více o hendikepu zvířat v paraZOO i o účelu, na jaký bude výtěžek z akce použit. Mladí ochránci přírody Včelojedi v závěru akce sečetli dobrovolné příspěvky a formou daru předali Záchranné stanici pro živočichy ČSOP Vlašim částku 600 Kč. Děkujeme všem účastníkům za pomoc s navracením zvířat zpátky do přírody a Záchranné stanici pro živočichy přejeme co nejméně zraněných zvířat.

Jiří Pavelka