dotace a granty

Aktuální informace k dotačním titulům získáte na webových stránkách Středočeského kraje  https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/dotaceevvo

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta