nabídka středisek EVVO

Naučné středisko  environmentální výchovy NSEV Kladno- Čabárna

Naučné středisko environmentální výchovy Kladno- Čabárna nabízí školám tyto možnosti:

 • Půldenní ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a speciální školy.
 • Krátké ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a speciální školy.
 • Kombinace krátkého programu a prohlídky záchranné stanice AVES s průvodcem.
 • Ubytování a pobytové ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a speciální školy (školy v přírodě).
 • Vycházky s průvodcem pro ZŠ a SŠ, nově pro MŠ

Více zde: https://www.nsev-kladno.cz/nabizime/nabidka-pro-skoly/

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

ČSOP Vlašim nabízí pro školy širokou škálu různých možností environmentálního vzdělávání:

 • Krátkodobé ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ
 • Pobytové programy pro MŠ, ZŠ  a SŚ
 • Exkurze do paraZOO či Vodního domu

Více zde: http://www.podblanickeekocentrum.cz/cs/120-vyukove-programy

Ekocentrum Huslík u Poděbrad

Ekocentrum Huslík připravil pro žáky z mateřských, základních i středních škol širokou nabídku:

 • zážitkový výukový program
 • komentované prohlídky expozice hendikepovaných živočichů
 • výukový program přímo ve škole
 • výukový program na míro přímo pro vaše potřeby
 • projekt Učíme se přírodou

Více zde: http://ekocentrumhuslik.cz/ekocentrum/environmentalni-vzdelavani/pro-skoly/

Ochrana fauny České republiky o.p.s.

Ochrana fauny ČR nabízí tyto možnosti:

 • krátkodobé výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
 • komentované prohlídky u hendikepovaných živočichů
 • komentované prohlídky Motýlária ve Voticích
 • naučné stezky k významným dnům
 • ekologické soutěže
 • terénní vycházky za poznáním

Více zde: http://www.ochranafauny.cz/index.php?vyber=ekovychova-pro-materske-skoly&sekce=ekovychova

Ekologické centrum Orlov

Nabídka ekologického centra Orlov je velice rozmanitá:

 • komentované prohlídky v expozici Dům Natura
 • výukové programy v různých balíčcích pro MŠ a ZŠ
 • druhá největší sbírka lišajů v Evropě
 • chov plazů
 • seznámení s CHKO Brdy

Více zde: http://www.dumnatura.cz/expozice.html

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta