Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou dotační výzvu na úpravu venkovních areálů a školních pozemků na zahrady v přírodním stylu. Cílem je vytvořit lepší zázemí pro venkovní výuku, umožnit kontakt dětí s přírodou a posílit jejich vztah k ekologii. O finanční podporu ve výši až 500 tis. Kč na jeden projekt se v rámci výzvy budou moci ucházet předškolní zařízení včetně lesních mateřských škol, dětské skupiny, základní a střední školy, domy dětí a mládeže, neziskové organizace a jiné organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy (EVVO).

Podmínkou přiznání dotace bude, aby školy a organizace využívaly upravený areál ve školní nebo mimoškolní výuce, a to podle zásad environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tyto zásady musí mít zakotveny ve svých vzdělávacích dokumentech (např. školní vzdělávací program nebo školní program EVVO). Další podmínkou je nutnost zapojit do projektu širší veřejnost a součástí projektu musí být výsadba alespoň jednoho nového stromu.

Celkově je ve výzvě připraveno 250 mil. Kč. Žadatelé mají nyní téměř půl roku na přípravu projektů, příjem žádostí bude otevřen až 3. února 2020 a potrvá do 31. března. Podrobné informace a všechny potřebné dokumenty k výzvě naleznete na webu Národního programu Životní prostředí https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74.