síť ekoporaden

Ekoporadna ve Vlašimi

  • péče o dřeviny, zeleň
  • druhová ochrana rostlin a živočichů
  • domácnost, ekospotřebitelství
  • ekologické zemědělství, biopotraviny
  • přírodní zahrada

ČSOP ve Vlašimi nabízí ekologickou poradnu, která poskytuje bezplatnou radu a pomoc v otázkách týkajících se životního prostředí.

Poradenská služba je doplněna videotékou a knihovnou se studovnou s množstvím odborné literatury.

Ekoporadnu a více informací naleznete na http://www.podblanickeekocentrum.cz/cs/ekoporadna

Ekoporadna Ochrany fauny ČR v Hrachově

Na ekoporadnu Ochrany fauny ČR se může veřejnost obrátit telefonicky, e-mailem či osobně pro konzultaci se svým dotazem z oblasti ochrany životního prostředí či zvířat.

Veřejnost také může využít rubriku Co dělat když…. na webových stránkách http://www.ochranafauny.cz/index.php?vyber=zachranna-stanice-co-delat-kdyz&sekce=zachranna-stanice

Ekoporadna v Kladně

Ekoporadnu dále poskytuje Naučné středisko ekologické výchovy Kladno- Čabárna, kde se dozvíte, jak postupovat v různých situacích, které se týkají ochrany přírody, volně žijících, domácích i hospodářských zvířat, životního prostředí i včelařství.

Ekoporadnu naleznete na http://www.nsev-kladno.cz/ekoporadna

Ekoporadna Ekocentrum Huslík

Ekoporadnu Vám poskytne i ekocentrum Huslík, které můžete kontaktovat e-mailem na http://ekocentrumhuslik.cz/ekocentrum/ekoporadna

Ekoporadna IS- Křivoklát

Ekoporadna IS-Křívoklát zodpoví vaše dotazy na e-mailu is.krivoklat@pvtnet.cz nebo přes elektrický formulář http://www.is-krivoklat.cz/ekoporadna/

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta