Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu č. 1/2020 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí.

Cílem výzvy je zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje a dále podpořit realizaci ekologických výukových programů v České republice, se zřetelem na plošné pokrytí služby ekologických výukových programů pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol.

Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.mzp.cz/cz/narodni_sit_evvo_vyzva.